Zakres leczenia

Jeśli odczuwasz następujące dolegliwości powinieneś skorzystać z konsultacji psychiatrycznej:

-zaburzenia pamięci,

-smutek, przygnębienie (w stopniu wyraźnie nieprawidłowym dla danej osoby),

-utrata energii, wzrost męczliwości,

-zmniejszona zdolność do podejmowania decyzji, niezdecydowanie,

-zmniejszona aktywność, spowolnienie,

-zaburzenia snu (wzrost lub spadek senności),

-myśli samobójcze,

-stały niepokój wewnętrzny,

-uporczywe bóle lub zmęczenie (nie spowodowane chorobami somatycznymi),

-wzmożona drażliwość, nerwowość, wybuchowość,

-nadmierna nieśmiałość (czerwienienie się, drżenie) w sytuacjach oceny przez innych ludzi,

-napadowe – kołatanie serca, poty, drżenie, duszności, dławienie się (poczucie „guli w gardle”), ból w klatce piersiowej (wykluczona przyczyna sercowa), nudności, zawroty głowy, uderzenia gorąca, zimne dreszcze, napięcie, ból mięśni,

-natrętne myśli lub czynności,

-dolegliwości somatyczne nie mające potwierdzenia somatycznego.

Zakres leczenia:

Zaburzenia nastroju – depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia

Zaburzenia nerwicowe – zaburzenia lękowe z napadami lęku, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenia psychotyczne – schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zespoły urojeniowe

Zaburzenia snu

Zaburzenia adaptacyjne – reakcja na stres

Zaburzenia stresowe pourazowe

Zaburzenia po postacią somatyczną

Zespoły otępienne

DID

ADHD