Wizyta psychiatryczna

W trakcie pierwszej wizyty zbierany jest  szczegółowy wywiad dotyczący historii leczenia psychiatrycznego, somatycznego oraz problemów z jakimi się zgłasza pacjent.  Następnie stawiana jest diagnoza oraz ustalany jest wspólnie z pacjentem plan leczenia. Ważne, aby na pierwszą wizytę zabrać ze sobą:

 

Karty informacyjne z pobytów w szpitalach (nie tylko psychiatrycznych)

Jeśli były wykonane badania obrazowe głowy (TK, MR), EEG

Badania laboratoryjne wykonane do 14 dni wstecz

Badania psychologiczne

Listę z przyjmowanymi na chwilę obecną lekami (wszystkimi, nie tylko przepisywanymi przez lekarza psychiatrę)

Bardzo pomocna bywa lista z lekami przepisywanymi przez psychiatrę, które były do tej pory stosowane, z uwzględnieniem ich skuteczności, oraz działań niepożądanych.