Psychoterapia

Prowadzę również psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

O Podejściu

Psychoterapia psychodynamiczna jest jednym z kilku podejść psychoterapeutycznych. Głównym elementem terapii jest szczególna forma relacji – relacja terapeutyczna, czyli więź jaka się wytwarza między pacjentem a terapeutą.

Podejście to  zakłada, że na życie oraz przeżywanie człowieka mają wpływ:

– nieświadome mechanizmy wewnętrzne

– nierozwiązane konflikty wewnętrzne

– ukryte potrzeby

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych (nerwic, zaburzeń osobowości, lękowych, depresyjnych). Metoda może zapewniać trwałą zmianę funkcjonowania i samopoczucia pacjenta.

Rola terapeuty

Terapeuta wspólnie z pacjentem próbuje zrozumieć przyczyny dolegliwości oraz pomaga w wypracowaniu nowych metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Terapeuta nie doradza, nie narzuca tematów oraz własnego światopoglądu, nie ocenia.

Przebieg terapii

Sesja psychoterapii trwa zwyczajowo 45-50 min raz w tygodniu, w stałym terminie. Długość trwania terapii jest kwestią bardzo indywidulną, uzależnioną od potrzeb pacjenta oraz rodzaju zaburzeń psychicznych. Dla niektórych wystarczający czas trwania to kilka miesięcy, dla innych nawet kilka lat.
Na pierwszych konsultacjach terapeuta ustala z pacjentem cele terapii i zasady współpracy. Cele terapeutyczne mogą ulegać zmianom w trakcie trwania psychoterapii. Prowadzenie psychoterapii wymaga od specjalisty ukończenia odpowiednich kursów, własnej psychoterapii  oraz  ciągłej pracy pod nadzorem superwizora.